Categorie / Decors

In de decorbouw ligt de oorsprong van Xenomobile, ook rekwisietenbouw en setdressing behoren hiertoe. Men kan hierbij denken aan statische decors, maar decorstukken van Xenomobile zijn ook vaak dynamisch, deze beweging wordt meestal mechanisch bewerkstelligd en aangedreven door een elektromotor of handmatig. Natuurlijk zijn ook andere systemen mogelijk.

Alle decorstukken worden door mij zelf ontworpen en gemaakt, het komt wel voor dat er decorstukken worden gemaakt die elders zijn ontworpen, maar dat gebeurt zelden.