Drijvend theater

In opdracht van- en samenwering met stichting BEP heeft Xenomobile twee ontwerpen gemaakt voor de realisatie van een drijvend theater op de Rotte in Rotterdam. Na de keuze van het ontwerp is begonnen met de bouw van het theater.
Xenomobile was hierbinnen verantwoordelijk voor de daadwerkelijke bouw, de aansturing van freelancers en de materiaalvoorziening.
Ook de aanleg van de NUTS-voorzieningen zijn door mij uitgevoerd.
Uitbesteedde werkzaamheden wegens certificering: Frame-constructie en loopbruggen.